ध्वनिदर्शक शब्द

 

कोल्याची कोल्हेकुई
मधमाश्यांचा गुंजारव
कोंबड्याचे आरवणे
माकडाचा भुभु: कार
गाईचे हंबरणे
म्हशीचे रेकणे
गाढवाचे ओरडणे
मोराचा केकारव
घुबडाच घूत्कार
मोरांची केकावली
घोड्याचे खिंकाळणे
मांजरीचे म्यँव म्यँव
चिमणीची चिवचिव
सिंहाची गर्जना
कबुतराचे/ पारव्याचे घुमणे
पंखांचा फडफडाट
पाण्याचा खळखळाट
कावळ्याची कावकाव
पानांची सळसळ
वाघाची डरकाळी
पावसाची रिमझिम/ रिपरिप
सापाचे फुसफुसणे
घंटांचा घणघणाट
हत्तींचे चित्कारणे
डासांची भुणभुण
हंसाचा कलरव
ढगांचा गडगडाट
कुत्र्याचे भुंकणे
तलवारींचा खणखणाट
कोकिळेचे कुहूकुहू
तारकांचा चमचमाट
पक्ष्यांचा मंजूळ आवाज  किलबिल
नाण्यांचा छनछनाट
पक्ष्यांचे भांडण कलकलाट
पक्ष्यांचा किलबिलाट
अश्रूंची घळघळ
बेडकाचे डरावणे
बांगड्यांचा किणकिणाट
रक्ताची भळभळ
मुंग्यांचा गुंजारव